10 zł miesięcznej opłaty audiowizualnej od gospodarstwa domowego

Kanały cyfrowej telewizji naziemnej często określane są jako kanały darmowe. Jest to jednak błędne stwierdzenie, bo kanały faktycznie są niekodowane, lecz za dostęp do kanałów telewizji oraz radia publicznego, jak wiemy, powinniśmy uiszczać opłatę abonamentową. Jak z egzekwowaniem opłat jest, również większość z nas wie.


Dziennikarze Radia TokFM dotarli do dokumentów ujawniających koncepcję zasad finansowania mediów publicznych.
Opłata audiowizualna ma być pobierana nie tyle za odbiór programu telewizyjnego lub radiowego, ale za możliwość odbioru. Oznacza to, że wszyscy będziemy musieli taką opłatę uiszczać, bez względu na to czy mamy odbiornik telewizyjny lub radiowy.

Opłata ma być pobierana nie od ilości odbiorników, a od gospodarstwa domowego. W dokumencie pada kwota 10zł miesięcznej opłaty audiowizualnej. Jako gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie.

Opłata ma być pobierana w celu finansowania misji mediów publicznych. Misja, według dokumentu, powinna być "zgodna z celem, jakim jest zaspokajanie potrzeb demokratycznych, społecznych i kulturalnych danego społeczeństwa oraz zagwarantowanie pluralizmu, w tym różnorodności językowej."

W dokumencie nie zostały wspomniane reklamy w telewizji publicznej, za to minister wspominał jedynie o ograniczeniu ich liczby.

Dodatkowe informacje