Instalacje antenowe w budynkach wielorodzinnych a przepisy

Warunkiem koniecznym do spełnienia w celu oglądania cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest dostarczenie sygnału telewizyjnego. Mieszkając w domu jednorodzinnym musimy więc zaopatrzyć się w antenę naziemną. Jak wygląda jednak sprawa w przypadku domów wielorodzinnych? Czy mamy prawo założyć antenę na elewacji, która jest częścią wspólną? Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek dostarczyć sygnał telewizyjny do naszego mieszkania?

Mieszkając w bloku możemy zdać się na spółdzielnię, która może dostarczać sygnał do mieszkań za pomocą anten zbiorowych zainstalowanych na dachach budynków, lub też samemu zaopatrzyć się w indywidualną antenę.

Czy spółdzielnia ma prawo zakazać nam instalacji własnej anteny naziemnej? Niektóre wspólnoty mieszkaniowe i właściciele kamienic nie zgadzają się na montowanie anten i „ścigają” lokatorów, którzy to robią. Prawda jest jednak taka, że wedle funkcjonującego w Polsce prawa wspólnota mieszkaniowa ani nikt inny nie może zabronić lokatorom montowania anten na elewacji. Szczególnie w sytauacji gdy wspólnota mieszkaniowa sama nie zapewnia swoim mieszkańcom dostępu do sygnału telewizyjnego. Wspólnota mieszkaniowa nie ma również prawa narzucać nam umowy z konkretnym dostawcą kablówki. Ciekawy artykuł na ten temat montażu anten satelitarnych na elewacji opublikowano na portalu Zarzadca.pl (http://www.zarzadca.pl/komentarze/1459-wspolnota-mieszkaniowa-ma-wplyw-na-montaz-anteny ). Przepisy i ich interpretacja w stosunku co do anten naziemnych są zapewne podobne.

 Jeżeli chodzi o nowo budowane budynki to sprawa jest jasna dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która weszła w życie 23 lutego 2013 roku.

Poprzez nowelizację w/w rozporządzenia wprowadzono obowiązek budowy instalacji telekomunikacyjnej w nowo wybudowanych budynkach. Wymagana instalacja powinna zawierać m.in. następujące elementy:

1. Telekomunikacyjną skrzynkę mieszkaniową, zlokalizowaną w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania, służącą w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu.

Jak widać rozporządzenie nie opisuje, ani nie wymaga rozprowadzenia instalacji wewnątrz lokali, a jedynie zaznacza umożliwienie rozprowadzenia sygnału.

2. Antenową instalację zbiorową służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny oraz satelitarny.

3. Okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz okablowanie wykonane z kabli współosiowych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej.

4. Maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku, lub w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budynkiem, przystosowany do umieszczenia anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz umieszczenia odpowiednich elementów instalacji antenowej.

Oprócz tego, rozporządzenie narzuca na dewelopera obowiązek wyposażenia nowego budynku w infrastrukturę światłowodową, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej.

Dodatkowe informacje